Omnicom Media Group lancerer Annalect i Danmark
13.04.2016

Insight Group, som er en del af Omnicom Media Group, har oprustet kraftigt på de ressourcer, der arbejder med programmering og softwareudvikling. Selskabet markerer fuldendelsen af deres digitale transformation ved at skifte navn og indtræder med virkning fra i dag i Omnicoms Globale ’Annalect’ netværk.

Annalect er Omnicoms specialistenhed inden for avanceret databehandling og beslutningsstøtte. Annalect’s hovedkvarter i New York har næsten 500 ansatte, og netværket er repræsenteret over det meste af verden. Den danske afdeling får 38 ansatte, og til at stå i spidsen for Annalect i Danmark og i Norden har Omnicom ansat den 34-årige Morten Ib Nielsen. Han har en kandidatgrad i Datalogi og Matematik og har blandt andet været ansat som Principal Management Consultant hos PA Consulting og senest som ’Head of Customer Success’ i virksomheden Semmle, der arbejder med Software engineering excellence. Morten Ib Nielsen tiltræder den 1. maj og får titel af Managing Director, Annalect Nordics.

Peter Gottfredsen, som er CEO for Omnicom Media Group i Norden udtaler;

”Annalect er det moderne modstykke til et gammeldags analyseinstitut, hvor man med lange mellemrum mødes og gennemgår tykke rapporter om historiske data. I Annalect arbejder vi ud fra SCRUM principper og afrapporterer beslutningsstøtte gennem digitale service-interfaces, som omsættes til media- og platformsoptimering, budstrategier og budskabsoptimering i realtid. Vores værdikæde hænger direkte sammen med den tilsvarende realtidsoptimering af mediaindkøbet, som kollegaer andre steder i huset står for. Der er ingen afstand mellem indsigt og handling.

Der er meget betydelige strukturelle forandringer i gang, som har ændret præmisserne for markedsføring helt fundamentalt. Virksomhederne har bedre adgang til data end nogensinde, og marketing-organisationerne er blevet langt mere kompetente i forhold til anvendelse af ny teknologi. Samtidig er forbrugerne optaget af at beskytte deres privatliv og bruger mere tid på færre digitale platforme. Udbyderne af disse platforme konsoliderer sig vertikalt og horisontalt, og etablerer sig som relativt få store isolerede platforme eller ’Walled Gardens’. Dette gælder Google, Facebook, Amazon, Apple mfl.

For at skabe brugervenlige oplevelser og i sidste ende forretningsmæssig fremdrift på tværs af disse digitale siloer, bliver det en kritisk kompetence for virksomhederne at udnytte data til at målrette, sikre relevans og måle effekt. Det kræver agil og teknologi-neutral ekspertise at forbinde datakilder og automatisere indsigtsarbejdet og sikre, at optimering og eksekvering sker kontinuerligt og i samme arbejdsgang, som indsigterne skabes. Det er præcis, hvad Annalect leverer.”

For spørgsmål eller yderligere kommentarer, kontakt venligst
Peter Gottfredsen, CEO, Nordics
Telefon; 25 33 33 10

Om Annalect
Annalect er en specialistenhed, der indsamler, strukturerer og bearbejder data, med henblik på at udvikle databaserede indsigter og marketingsstrategier.

Annalect ejer ikke teknologi, men indgår licensaftaler med en vifte af partnere for hele tiden at kunne bringe de nyeste og bedste løsninger i anvendelse, som skaber mest værdi og konkurrencekraft for annoncørerne.

Annalect sælger altså ikke præfabrikerede standardløsninger, men sammensætter den kombination af dataflow, teknologier og aktiveringsstrategier, der giver bedst mening for den enkelte annoncør.

Annalect udvikler indsigter, strategier og algoritmer, der via en Data Management Platform sætter virksomheder i stand til at optimere kontakten og kommunikationen til deres målgrupper i realtid.

Formålet med Annaletcs arbejde er altid at skabe forretningsmæssig fremdrift, også ved hjælp af de beslutningsparametre, der i mange virksomheder har ligget uden for marketingafdelingens ansvarsområder.

Annalects danske organisation omfatter fem forskellige teams;
Et Data Management team, som varetager Annalects teknologiske platform og integrationen med relevante datakilder.

Et Business Intelligence team, som udvikler Business Intelligence løsninger og datavisualisering. Enheden etablerer digitale service-interfaces for marketingfunktionen. Herunder både individuelt tilpassede totalløsninger eller produktmoduler, såsom Digital Performance, Social Media Management, Consumer Behavior eller Agile Modelling Platforme.

Et Data Science team, som ved hjælp af avanceret matematik og nye teknologier bearbejder enorme dataflow med henblik på at tilvejebringe forretningsorienteret beslutningsstøtte og algoritmer.

Typen af analyser spænder fra mikro- til makromodellering, samt andre typer af analyser med udgangspunkt i Big Data og avanceret statistik kombineret med modellering. Der benyttes avancerede modelleringsteknikker med principper fra Data Mining og Machine Learning.

Mens makro-aktiviteter ser på forretningsstrategi og overordnet budgetallokering, giver mikro-modellering et mere nuanceret billede på et mere granulært niveau, primært til optimering af digitale investeringer.

Et CRM team, som sikrer onboarding og aktivering af annoncørens egne data og kundebaser, med henblik på aktivering i særligt de markedsvendte aktiviteter. Dette team anvender desuden CRM data til customer journey studier og digitale attribueringsanalyser.

Et Consumer Insight team, som fremstiller markeds- og forbrugerindsigter. Data indsamles fra egne kilder, annoncørens egne data eller via online paneler, online fokusgrupper, mobile apps o.lign. Herunder blandt andet digitale applikationer til observation af forbrugeradfærd, dagbogsapplikationer og fotorapporteringer i realtid.

Annalect er en del af Omnicom Media Group. Gruppen investerer næsten halvanden milliard i media hvert år, på vegne af mere end 100 forskellige annoncører. Foruden OMD og PHD omfatter Omnicom Media Group; Resolution, Accuen og Engage, som er digitale specialistfunktioner. Omnicom Media Group har 218 medarbejdere i Danmark og kontorer i København og Århus.